fbpx

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Bij Hamer besteden we veel aandacht aan veiligheid. Wij willen onze klanten een hoog niveau van veiligheid bieden en onze medewerkers goed beschermen. We investeren in vakbekwame mensen, opleidingen en trainingen, goed materieel en gereedschap en werken volgens de hoogste normen en eisen. We zijn VCA**-gecertificeerd. We werken volgens een intern kwaliteitsmanagementsysteem dat gericht is op het behalen van de hoogst mogelijke klanttevredenheid. Omdat dit te bereiken, geven we gestructureerd invulling aan uitgesproken en niet-uitgesproken wensen en eisen van onze klanten. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet ruimschoots aan de eisen zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO 9001. De FOJA Groep, ons moederbedrijf, is gecertificeerd met het CO2 Prestatieladder certificaat. Klik hier voor meer informatie hierover.

Systeemcertificering

Brandstofoplossingen

  • Vlaremll
  • Walem
  • BIM
  • ATEX
  • AREI
  • SEVESO

Service & onderhoud

  • Erkenning: Metrologie FOD Keuringsinstelling meetinstallaties brandstofpompen (Diesel / Benzine / Ad Blue) uitgezonderd LPG
  • Erkenning: Gasrecuperatie Stage II Vlaams Gewest
  • Accreditatie: BELAC ISO 17020 voor het herijken van meetinstallaties van brandstofpompen tot een debiet van 800 l/min
  • Accreditatiecertificaat ISO 17020 – HTI totaal