fbpx

Datacenters

Hamer is gespecialiseerd in de bouw van technische installaties voor datacenters. Met onze totaalaanpak zorgen we voor een efficiĆ«nte, vlekkeloos geplande en gecoƶrdineerde nieuwbouw, uitbreiding of vervanging van uw installaties. Ongeacht of uw datacenter in werking is of niet, wij garanderen uw continuĆÆteit.

Omdat wij vele onderdelen zoveel mogelijk prefabriceren en voorbereiden, kunnen wij ter plaatse in het datacenter snel en efficiĆ«nt werken. Het NL|DC datacenter in Eindhoven vond onze manier van werken zo origineel dat het deze heeft vastgelegd in onderstaande video. Bij ons heeft u Ć©Ć©n aanspreekpunt voor al onze werkzaamhedenĀ in uw datacenter.

Koeling van de serverruimte

Het koelen van een datacenter is een absolute noodzaak, waarvoor vele oplossingen bestaan. Zo kunnen we met warmtewisselaars het water van een bodemopslagsysteem omzetten in koeling (WKO-installatie) voor de serverruimte. De retourwarmte wordt op haar beurt dan weer gebruikt voor het verwarmen van kantoren en andere gebouwen.

Hamer heeft bij KPN in Eindhoven meegewerkt aanĀ het eersteĀ Tier 4 CO2-neutrale datacenterĀ van Nederland. Door diverse duurzame technieken te combineren zijn we erin geslaagd een CO2-negatief datacenter te creĆ«ren. LeesĀ hierĀ wat de Tier-classificatie inhoudt.

Brandveiligheid

Hamer kan diverse soortenĀ brandbestrijdingsinstallaties aanbieden. In datacenters installeren wij gewoonlijk een rookaanzuigsysteem voor het detecteren van een eventuele brand en een watermistsysteem om te blussen. Een efficiĆ«nt watermistsysteem heeft veel minder water nodig dan een traditioneel sprinklersysteem en bovendien is het bluseffect van watermist groter, omdat de zuurstof wordt verdrongen en roetdeeltjes neerslaan.

Ook is met dit systeem de water- en roetschade na een brand minder groot en bijgevolg de kans op beschadiging van gevoelige (elektrische) apparatuur kleiner. Watermistsystemen zijn dus een uitstekende keuze voor datacenters.

Hoofdstroom

Datacenters bestaan grotendeels uit elektrische installaties, zoals voedingssystemen, telefoon- en datasystemen, inbraakbeveiliging, brandmeldinstallaties, toegangscontrole, camerasystemen en regelinstallaties voorĀ klimaatbeheersing.

Bij het ontwerp en de installatie van deze elektrische installaties houden wij rekening met het energieverbruik en de duurzaamheid, maar ook met de functionaliteit en de gewenste uitstraling. Tevens kunnen we u oplossingen aanbieden om uw elektrische installaties op afstand te beheren.

Noodstroom

noodstroom generator

NOODSTROOM GENARATOR NL|DC EINDHOVEN

Als er zich een storing in de elektriciteitsvoorziening van uw datacenter voordoet, neemt onze noodstroomvoorziening het over totdat het probleem verholpen is. Samen met onze brandstof-, elektrische en mechanische afdelingen ontwerpen wij een installatie op maat die volledig beantwoordt aan de specifieke behoeften van uw elektrische installatie.

Dieselinstallaties

Hamer is de grootste BRL K-903-gecertificeerde installateur van onder- en bovengrondse brandstoftankinstallaties in de Benelux. Dat betekent ook dat u bij ons ook terechtkunt voor de dieselinstallatie voor uw noodstroomaggregaten.

Regeltechniek (BMS/EMS)

Desgewenst kunnen wij ook de klimaatregeltechniek en het registreren van het elektriciteitsverbruik in de zaal voor onze rekening nemen.

Duurzame energieterugwinning

Energie kost geld en datacenters verbruiken veel energie, die bovendien grotendeels in warmte wordt omgezet. Daarom is het belangrijk om die warmte zo veel mogelijk terug om te zetten in energie.

Met de oplossingen van Hamer kunt u uw datacenter energie-efficiĆ«nter en dus duurzamer maken. Samen met u ontwerpen we de meest geschikte oplossing voor uw datacenter. Voor Getronics (nu NL|DC) bedachten we bijvoorbeeld in 2004 een ā€œwarmtewielā€, waarmee het bedrijf zijn energiekosten met 80% kon doen dalen (metingen ECN).